Koran - Deutsch, Khoury
Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet
Kuranı Kerim - Türkçe, Elmalılı Hamdi Yazır

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen.
1Rahmân ve Rahîm olan Allah´in ismiyle.
1Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen.
1Bismillâhirrahmânirrahîm.
2Hamd o âlemlerin Rabbi,
2Lob sei Gott, dem Herrn der Welten,
2(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
3O Rahmân ve Rahim,
3Dem Erbarmer, dem Barmherzigen,
3(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
4O, din gününün maliki Allah´in.
4Der Verfügungsgewalt besitzt über den Tag des Gerichtes!
4(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
5Ancak sana ederiz kullugu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardimi, inayeti. (Ya Rab!).
5Dir dienen wir, und Dich bitten wir um Hilfe.
5(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
6Hidayet eyle bizi dogru yola,
6Führe uns den geraden Weg,
6(6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
7O kendilerine nimet verdigin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba ugramislarin ve o sapmislarin yoluna degil.
7Den Weg derer, die Du begnadet hast, die nicht dem Zorn verfallen und nicht irregehen.
7(6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Go to Top