Quran - Azerbaijani

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
1Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
2Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
3Mərhəmətli və Rəhmliyə,
4Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
5Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
6Bizi doğru yola yönəlt –
7nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!

Go to Top