Quran - Azerbaijani
Kuranı Kerim - Türkçe, Elmalılı Hamdi Yazır
Koran - English, Shakir

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
1In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
1Rahmân ve Rahîm olan Allah´in ismiyle.
1Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
2All praise is due to Allah, the Lord of the Worlds.
2Hamd o âlemlerin Rabbi,
2Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
3The Beneficent, the Merciful.
3O Rahmân ve Rahim,
3Mərhəmətli və Rəhmliyə,
4Master of the Day of Judgment.
4O, din gününün maliki Allah´in.
4Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
5Thee do we serve and Thee do we beseech for help.
5Ancak sana ederiz kullugu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardimi, inayeti. (Ya Rab!).
5Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
6Keep us on the right path.
6Hidayet eyle bizi dogru yola,
6Bizi doğru yola yönəlt –
7The path of those upon whom Thou hast bestowed favors. Not (the path) of those upon whom Thy wrath is brought down, nor of those who go astray.
7O kendilerine nimet verdigin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba ugramislarin ve o sapmislarin yoluna degil.
7nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!

Go to Top