Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet
Kuranı Kerim - Türkçe, Suat Yıldırım
Koran - Deutsch, Budenheim - Elyas

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen.
1Bismillâhirrahmânirrahîm.
1Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla
2(Alles) Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten,
2(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
2Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
3dem Allerbarmer, dem Barmherzigen,
3(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
3O rahmândır, rahîmdir.
4dem Herrscher am Tag des Gerichts.
4(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
4Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
5Dir allein dienen wir, und zu Dir allein flehen wir um Hilfe.
5(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
5(Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
6Leite uns den geraden Weg,
6(6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
6Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
7den Weg derjenigen, denen Du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die (Deinen) Zorn erregt haben, und nicht der Irregehenden!
7(6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
7Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.

Go to Top