Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet
Koran - English, Yusuf Ali
Koran - English, Pickthall

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
1In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
1Bismillâhirrahmânirrahîm.
2Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds;
2Praise be to Allah, Lord of the Worlds,
2(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
3Most Gracious, Most Merciful;
3The Beneficent, the Merciful.
3(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
4Master of the Day of Judgment.
4Master of the Day of Judgment,
4(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
5Thee do we worship, and Thine aid we seek.
5Thee (alone) we worship; Thee (alone) we ask for help.
5(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
6Show us the straight way,
6Show us the straight path,
6(6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
7The way of those on whom Thou hast bestowed Thy Grace, those whose (portion) is not wrath, and who go not astray.
7The path of those whom Thou hast favoured; Not the (path) of those who earn Thine anger nor of those who go astray.
7(6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Go to Top