Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet Vakfı

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1Rahmân ve rahîm olan Allah´ın adıyla.
2Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur.
3O, rahmândır ve rahîmdir.
4Ceza gününün mâlikidir.
5(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6Bize doğru yolu göster.
7Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Go to Top