Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet Vakfı
Quran - Azerbaijani
Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
1Bismillâhirrahmânirrahîm.
1Rahmân ve rahîm olan Allah´ın adıyla.
2Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
2(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
2Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur.
3Mərhəmətli və Rəhmliyə,
3(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
3O, rahmândır ve rahîmdir.
4Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
4(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
4Ceza gününün mâlikidir.
5Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
5(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
5(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6Bizi doğru yola yönəlt –
6(6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
6Bize doğru yolu göster.
7nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!
7(6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
7Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Go to Top