Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet Vakfı
Quran - Azerbaijani
Kuranı Kerim - Türkçe, Elmalılı Hamdi Yazır

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1Rahmân ve Rahîm olan Allah´in ismiyle.
1Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
1Rahmân ve rahîm olan Allah´ın adıyla.
2Hamd o âlemlerin Rabbi,
2Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
2Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur.
3O Rahmân ve Rahim,
3Mərhəmətli və Rəhmliyə,
3O, rahmândır ve rahîmdir.
4O, din gününün maliki Allah´in.
4Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
4Ceza gününün mâlikidir.
5Ancak sana ederiz kullugu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardimi, inayeti. (Ya Rab!).
5Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
5(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6Hidayet eyle bizi dogru yola,
6Bizi doğru yola yönəlt –
6Bize doğru yolu göster.
7O kendilerine nimet verdigin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba ugramislarin ve o sapmislarin yoluna degil.
7nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!
7Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Go to Top