Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet Vakfı
Koran - English, Pickthall

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
1Rahmân ve rahîm olan Allah´ın adıyla.
2Praise be to Allah, Lord of the Worlds,
2Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur.
3The Beneficent, the Merciful.
3O, rahmândır ve rahîmdir.
4Master of the Day of Judgment,
4Ceza gününün mâlikidir.
5Thee (alone) we worship; Thee (alone) we ask for help.
5(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6Show us the straight path,
6Bize doğru yolu göster.
7The path of those whom Thou hast favoured; Not the (path) of those who earn Thine anger nor of those who go astray.
7Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Go to Top