Kuranı Kerim - Türkçe, Suat Yıldırım

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla
2Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
3O rahmândır, rahîmdir.
4Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
5(Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
6Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
7Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.

Go to Top