Kuranı Kerim - Türkçe, Suat Yıldırım
Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1Bismillâhirrahmânirrahîm.
1Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla
2(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
2Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
3(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
3O rahmândır, rahîmdir.
4(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
4Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
5(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
5(Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
6(6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
6Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
7(6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
7Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.

Go to Top