Kuranı Kerim - Türkçe, Suat Yıldırım
Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet
Koran - Deutsch, Khoury

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen.
1Bismillâhirrahmânirrahîm.
1Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla
2Lob sei Gott, dem Herrn der Welten,
2(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
2Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
3Dem Erbarmer, dem Barmherzigen,
3(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
3O rahmândır, rahîmdir.
4Der Verfügungsgewalt besitzt über den Tag des Gerichtes!
4(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
4Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
5Dir dienen wir, und Dich bitten wir um Hilfe.
5(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
5(Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
6Führe uns den geraden Weg,
6(6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
6Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
7Den Weg derer, die Du begnadet hast, die nicht dem Zorn verfallen und nicht irregehen.
7(6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
7Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.

Go to Top