Kuranı Kerim - Türkçe, Suat Yıldırım
Corán - Español, Cortes

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!
1Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla
2Alabado sea Alá, Señor del universo,
2Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
3el Compasivo, el Misericordioso,
3O rahmândır, rahîmdir.
4Dueño del día del Juicio,
4Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
5A Ti solo servimos y a Ti solo imploramos ayuda.
5(Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
6Dirígenos por la vía recta,
6Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
7la vía de los que Tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira, ni de los extraviados.
7Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.

Go to Top