Koran - English, Shakir
Kuranı Kerim - Türkçe, Suat Yıldırım

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
1In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
1Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla
2All praise is due to Allah, the Lord of the Worlds.
2Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
3The Beneficent, the Merciful.
3O rahmândır, rahîmdir.
4Master of the Day of Judgment.
4Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
5Thee do we serve and Thee do we beseech for help.
5(Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
6Keep us on the right path.
6Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
7The path of those upon whom Thou hast bestowed favors. Not (the path) of those upon whom Thy wrath is brought down, nor of those who go astray.
7Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.

Go to Top