Koran - Deutsch, Budenheim - Elyas
Quran - Azerbaijani

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen.
1Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen.
1Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
2(Alles) Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten,
2Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
3dem Allerbarmer, dem Barmherzigen,
3Mərhəmətli və Rəhmliyə,
4dem Herrscher am Tag des Gerichts.
4Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
5Dir allein dienen wir, und zu Dir allein flehen wir um Hilfe.
5Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
6Leite uns den geraden Weg,
6Bizi doğru yola yönəlt –
7den Weg derjenigen, denen Du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die (Deinen) Zorn erregt haben, und nicht der Irregehenden!
7nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!

Go to Top