Kuranı Kerim - Türkçe, Elmalılı Hamdi Yazır
Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet Vakfı
Koran - Deutsch, Budenheim - Elyas

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen.
1Rahmân ve Rahîm olan Allah´in ismiyle.
1Rahmân ve rahîm olan Allah´ın adıyla.
2(Alles) Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten,
2Hamd o âlemlerin Rabbi,
2Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur.
3dem Allerbarmer, dem Barmherzigen,
3O Rahmân ve Rahim,
3O, rahmândır ve rahîmdir.
4dem Herrscher am Tag des Gerichts.
4O, din gününün maliki Allah´in.
4Ceza gününün mâlikidir.
5Dir allein dienen wir, und zu Dir allein flehen wir um Hilfe.
5Ancak sana ederiz kullugu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardimi, inayeti. (Ya Rab!).
5(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6Leite uns den geraden Weg,
6Hidayet eyle bizi dogru yola,
6Bize doğru yolu göster.
7den Weg derjenigen, denen Du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die (Deinen) Zorn erregt haben, und nicht der Irregehenden!
7O kendilerine nimet verdigin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba ugramislarin ve o sapmislarin yoluna degil.
7Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Go to Top